Plantning og pasning

Forberedelse

Jorden skal være løsnet, og fri for flerårigt ukrudt som kvikgræs, tidsler, bynke, skvalderkål m.m.
Jorden skal være velkultiveret, og uden frøukrudt, da det letter den videre pasning.
Inden tilplantning kan der grundgødes med
NPK 14-3-15 ca. 7 kg. pr. 100 m2.

Plantning

Der plantes i rækker og forbandt efter angiven antal pr. m2.
Planterne afpottes og plantes 1 cm. under jordhøjde, så der ligger 1 cm havejord over potteklumpen.
Planterne trykkes godt til med havejord, og efterfølgende vandes godt til.

Pasning

År 1

Det er vigtigt at holde rent for ukrudt hele tiden, indtil planterne er blevet tætte.
Dette gøres bedst med hakke, skuffejern eller lugekone, men pas på ikke at ramme planterne ved rodhalsen.

I tørre perioder skal der vandes ca. en gang om ugen.

Der gødes 3 gange i første vækstsæson. Første gang i slutning af april, anden gang i midten af juni og sidste gang i slutning af august.

I april bruges NPK 14-3-15 ca. 6 kg. Pr. 100 m2.
I juni gødes med NPK 14-3-15 ca. 6 kg. Pr. 100 m2.
I august gødes med NPK 14-3-15 ca. 4 kg. Pr. 100 m2.

Der må kun spredes gødning, når planterne er helt tørre på grene og blade, ellers risikerer man svidninger.

Beskæring skal helst undgås det første år.

Årene fremover

Der renholdes stadig flittigt for ukrudt, men vil hurtigt aftage meget efterhånden som planterne gror tætte og dækker.

Planterne kan nu beskæres efter lyst og behov, men der kan vare en fordel at vente til efter blomstring.
Beskæring kan forme og ændre udtryk af et bed, men kræver selvfølgelig mere pasning. Alle bunddækkeplanter kan sagtens stå uden beskæring undtagen ved f.eks. kanter og fliser, hvor det kan være nødvendig med en årlig beskæring i august måned.

Vandingsbehovet er nu reduceret til ekstremt tørre perioder.

Der gødes i slutning af april med NPK 14-3-15 ca. 5 kg. pr. 100 m2.,
samt slutning af august med NPK 14-3-15 ca. 4 kg. pr. 100 m2.

 

© 2024 Lunds Planteskole Alle retigheder forbeholdt